www.natalplant.it
COREOPSIS vaso 14
Prodotto: COREOPSIS vaso 14
Piante per Pianali: 36
Piante per CC: 216

Prezzo: 1,45
Note: ****prezzo a cc 1.30****
SOLANUM vaso 14
Prodotto: SOLANUM vaso 14
Piante per Pianali: 36
Piante per CC: 252

Prezzo: 2,00
Note: ****prezzo a cc 1.80****
SOLANUM vaso 15 piramide h50
Prodotto: SOLANUM vaso 15 piramide h50
Piante per Pianali: 36
Piante per CC: 144

Prezzo: 4,30
Note: ****prezzo a piano 3.80****
ROSE PIRAMIDE H 90 vaso 18
Prodotto: ROSE PIRAMIDE H 90 vaso 18
Piante per Pianali: 21
Piante per CC: 42

Prezzo: 10,00
Note: ****prezzo a cc 9.00****
PASSIFLORA H 70
Prodotto: PASSIFLORA H 70
Piante per Pianali: 30
Piante per CC: 90

Prezzo: 5,50
Note: ****Prezzo a cc 5.00****
passiflora h 90 VASO 19
Prodotto: passiflora h 90 VASO 19
Piante per Pianali: 33
Piante per CC: 66

Prezzo: 6,50
Note: ****Prezzo a cc 6.00****
THUMBERGIA vaso 17
Prodotto: THUMBERGIA vaso 17
Piante per Pianali: 30
Piante per CC: 90

Prezzo: 5,00
Note: ****prezzo a cc 4.50****
THUMBERGIA H 90 vaso 19
Prodotto: THUMBERGIA H 90 vaso 19
Piante per Pianali: 33
Piante per CC: 66

Prezzo: 6,00
Note: ****prezzo a cc 5.00****
DIPLADENIA vaso 14
Prodotto: DIPLADENIA vaso 14
Piante per Pianali: 36
Piante per CC: 216

Prezzo: 2,80
Note: ****prezzo a cc 2.65****
DIPLADENIA bk 18
Prodotto: DIPLADENIA bk 18
Piante per Pianali: 21
Piante per CC: 84

Prezzo: 5,50
Note: ****prezzo a cc 5.00****
SOLANUM BK 18
Prodotto: SOLANUM BK 18
Piante per Pianali: 21
Piante per CC: 84

Prezzo: 4,60
Note: ****prezzo a cc 4.30****
SOLANUM BK 25
Prodotto: SOLANUM BK 25
Piante per Pianali: 11
Piante per CC: 44

Prezzo: 6,50
Note: ****prezzo a cc 6.00****
SALVIA MISTI BLU vaso 14
Prodotto: SALVIA MISTI BLU vaso 14
Piante per Pianali: 36
Piante per CC: 252

Prezzo: 2,00
Note: ****prezzo a cc 1.80****
I LOVE YOU vaso 14
Prodotto: I LOVE YOU vaso 14
Piante per Pianali: 36
Piante per CC: 252

Prezzo: 1,45
Note: ****prezzo a cc 1.35****
I LOVE YOU vaso12
Prodotto: I LOVE YOU vaso12
Piante per Pianali: 48
Piante per CC: 384

Prezzo: 1,20
Note: ****prezzo a cc 1.10****
I LOVE YOU vaschetta
Prodotto: I LOVE YOU vaschetta
Piante per Pianali: 28
Piante per CC: 196

Prezzo: 3,50
Note: ****prezzo a cc 3.20****